Mua 2 hộp nhang nụ tặng kèm 1 thác khói
Sóng Cuộn Vũ Môn Quan
  • -0%

Sóng Cuộn Vũ Môn Quan

Thác Khói sử dụng kết hợp với Trầm Hương để tạo ra một dòng khói chảy xuống như một thác nước, ví như sự tích tụ dòng khí, năng lượng tập trung thành một dòng sức mạnh, mang lại không gian ấm cúng với hương trầm lan tỏa.