Quảng cáo Quảng cáo
TP.Hồ Chí Minh 208,000

2019[CHẤT LƯỢNG TỐT] bộ cần 2 khúc đặc shimano

bộ cần câu bao gốm
máy JM200
càn câu 2 khúc shimano gồm các sai
1m65 - 1m8 - 2m1 - 2m4 - 2m7
cước đã vào sẵn trong máy
gói hạt chặn phao
chuông báo cá đầu cần
chì câu
20 chiếc lưỡi câu đơn
túi đựng cá....
bộ cần câu bao gốm
máy JM200
càn câu 2 khúc shimano 1m65
cước đã vào sẵn trong máy
gói hạt chặn phao
chuông báo cá đầu cần
chì câu
20 chiếc lưỡi câu đơn
túi đựng cá....

19/02/2020